Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
ashoka ong

Actie ondernemen voor biodiversiteit, overal ter wereld

Om de kwaliteit van het water te behouden beheert Vittel® zijn grondgebied al bijna 30 jaar op een innovatieve manier en met behoud van de omringende biodiversiteit.

Lang voordat bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen of nitraten onderwerp van discussie waren, nam Vittel® een vooruitstrevend standpunt in door deze actief uit het lokale ecosysteem te verbannen. Vittel® samen met experts als INRAE*, boeren, wetenschappers en lokale overheden om concrete actie te ondernemen ten gunste van de biodiversiteit. 

Tegenwoordig is de ecologische crisis van een omvang dat de strijd voor het behoud van de biodiversiteit niet langer beperkt mag blijven tot een bepaald gebied: we moeten allemaal buiten onze grenzen handelen. Om deze situatie het hoofd te bieden, heeft Vittel® besloten om zijn tijd en expertise ten dienste te stellen van innovatie. Daarom heeft het merk een partnerschap opgezet met de internationale NGO Ashoka®, die gespecialiseerd is in sociaal ondernemerschap, om innovatieve projecten voor het behoud van de biodiversiteit wereldwijd te ondersteunen.

ashoka act for biodiversity
ashoka act for biodiversity

Zij zijn de uitdaging Act For Biodiversity Challenge aangegaan!

Voor het behoud van de biodiversiteit is innovatie van essentieel belang.

204 sociale ondernemers van over de hele wereld hebben dit begrepen: zij gaven gehoor aan de Act For Biodiversity Challenge die Vittel® begin 2020 in samenwerking met de NGO Ashoka heeft gelanceerd. 

Gemotiveerd door de wens om hun initiatieven te ontwikkelen, hebben zij hun projecten gepresenteerd en ingediend om een antwoord te bieden op een van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit op wereldschaal: verstedelijking, ontbossing en intensieve landbouw. 

De 5 winnaars van de Act For Biodiversity challenge krijgen persoonlijke ondersteuning en financiële steun om hun project te versterken en te verstevigen. 
Om de biodiversiteit te behouden, laten we ze de middelen geven om verder te kijken!

We willen de biodiversiteit behouden: laten we ze de middelen geven om verder te kijken! 

 

vittel accelerateur
vittel accelerateur

Kijk verder dankzij de Projectversneller

En omdat we het daar niet bij willen laten, hebben we 5 veelbelovende sociale ondernemers geselecteerd om deel te nemen aan een 2,5 maand durende gepersonaliseerde coaching die hen zal helpen hun project van schaal te veranderen. 

Dankzij Vittel® en Ashoka® zullen ze hun positieve sociale impact kunnen uitbreiden, hun project laten groeien en de mogelijkheden voor samenwerking maximaliseren om de biodiversiteit te behouden.

*Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (Frans Nationaal onderzoeksinstituut voor landbouw, voeding en milieu)