Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
Vittel-source-terre
Vittel-source-terre-mobile

Het impluvium beschermen

Vittel® zet zich al bijna 30 jaar in voor de bescherming van het natuurlijk mineraalwater van Vittel® Grande Source en zijn impluvium, het gebied waarop het regenwater in de grond dringt. 

30 JAAR INITIATIEF

Kwalitatief water start met een beschermde bodem, de eerste grondlaag waarin het water binnendringt voordat het in contact komt met de rotsen en wordt verrijkt met mineralen.

Van het Franse Institut National de la Recherche Agronomique  en verschillende experts sinds 1989 werden gemobiliseerd om een strikt programma op te stellen voor de bescherming van het impluvium van Vittel® Grande Source en het rijke ecosysteem tegen menselijke activiteit en met name de activiteiten van de landbouwsector. 
Hoe? Door een zero pesticide beleid aan te moedigen op het Vittel® Grande Source impluvium.

Logo Inra

Concrete voorbeelden?

- De invoering van landbouwpraktijken met respect voor het milieu (geen fytosanitaire behandeling en vermindering van het gebruik van nitraten) voor moderne, duurzame en rendabele landbouwpraktijken:
> de bijproducten van de teelt verwerken tot compost om de vruchtbaarheid en het bodemleven te bevorderen
> herinvoering van de teelt van luzerne en klaver, voedergewassen die zowel een vorm van veevoer (rijk aan proteïnen) als een belangrijke sleutel voor de verbetering van de grondkwaliteit (een sterke filterende werking) zijn
> het roteren van de verschillende gewassen die worden geteeld (granen, luzerne, tijdelijk grasland) in de strijd tegen wildgroei van onkruid en ongedierte

Vittel-water-sterwardship
 

- Het herwaarderen van de functie van bomen, de hoekstenen van het ecosysteem en de beste bondgenoot van het water en het klimaat:
> het experimenteren met agrobosbouw en het duurzame beheer van 300 hectare aan bossen
> het aanleggen van planten van heggen en loofbomen in het midden van een veld of aan de rand van velden om de biodiversiteit binnen de landbouwgronden uit te breiden en schaduw te bieden aan het vee
> het aanleggen van grote natuurlijke graslanden als kwalitatieve voedergewassen voor herkauwers 

- Ecologische inrichtingen in de strijd tegen parasieten en ongedierte op basis van innovatieve en natuurlijke alternatieve ideeën, zoals de installatie van zitstokken voor roofvogels aan de renbaan van Vittel, het telen van lieveheersbeestjes of de creatie van een schuilplaats voor vleermuizen

- Lokaal onderhoud van de landschapsinrichting op een natuurlijke manier: van de creatie van een innovatieve machine voor spoor-/wegverkeer tot het thermisch wieden van onkruid in plaats van herbiciden te gebruiken voor de lokale spoorwegen van de SNCF, of de steun voor de Golf van Vittel, waardoor deze het ecolabel “Golf ÉcoDurable” kreeg omdat er geen beroep wordt gedaan op fytosanitaire producten. De bottelfabriek van Vittel® heeft zijn eigen parking volledig heringericht (verschillende soorten heggen, vogelhuisjes, insectenhotels, terrein met ecologische weiden voor schapen…).

Vittel-agrivair-source-protegee

 

Vittel-agrivair-biosphere
Vittel-agrivair-biosphere

Rijke biodiversiteit

Hoe meer dier- en plantensoorten we terugvinden op een bepaalde ondergrond, hoe sterker zijn filterende en reinigende werking is voor het water dat er doorheen stroomt. Deze levende soorten vormen een uitgebreid ecosysteem met een grote variatie dat onderling verbonden is en waarin elke soort een rechtstreekse of onrechtstreekse rol speelt in het behoud van de kwaliteit van water. 

Daarom gaan initiatieven zoals Vittel op het grondgebied van VITTEL nog veel verder dan de bescherming van de bron. Uiteindelijk wordt de volledige biodiversiteit van het grondgebied van Vittel behouden, zodat deze zich verder kan ontwikkelen. 

Dankzij de acties van Vittel neemt het aantal insecten toe met 17% en het aantal vogels met 20% en, wat nog verrassender is, we observeren de terugkeer van zeldzame soorten zoals de klapekster, de hop, de grote vuurvlinder of de moerasparelmoervlinder…

Hand in hand voor de toekomst

Deze vooruitgang en de resultaten zijn vooral te danken aan alle betrokken mensen, die nauw samenwerken en dezelfde overtuiging en energie delen. Ieder van hen kiest welbewust voor nieuwe modellen voor economische ontwikkeling, met respect voor de natuur. 

Landbouwers, bedrijven, lokale en regionale overheden, touroperators, hoveniers en burgers… iedereen is betrokken en iedereen wordt gevraagd naar zijn mening en ervaringen. Er wordt voornamelijk een partnerschap opgebouwd, op basis van ondersteuning, samenwerkingsverbanden, dialogen, advies en financiële steun, om de veranderingen voor de landbouwsector in goede banen te leiden en logistieke steun te bieden tijdens de procedures en erna

Vittel-Agrivair_terre

Vittel uit tot een groot openluchtlaboratorium waar professionals, burgers of experts nieuwe concrete manieren voor het behoud van het rijke ecosysteem van Vittel en, met name, de biodiversiteit, testen met het oog op permanente verbetering.

Vittel-agrivair-zone-protegee-eau2.jpg
Vittel-agrivair-zone-protegee-eau-mobile.jpg

De waterbron
beschermen

Water beschermen, betekent niet alleen de bodem, ondergrond en omgeving beschermen. Het betekent ook dat de hoeveelheid water wordt beschermd.

Natuurlijke aanvulling onder toezicht

Het natuurlijk mineraalwater van Vittel® is afkomstig van twee aparte ondergrondse bronnen in het grondgebied van Vittel: “Grande Source” en “Bonne Source”. Hoewel het grondwater van Grande Source van nature optimaal wordt aangevuld, is dit niet het geval voor Bonne Source, een bron waarvan de aanvulling van het water erg moeizaam verloopt. Doordat de bron erg diep is gelegen, tussen twee grondlagen die weinig water doorlaten, is de aanvulling van het grondwater, dat voornamelijk afkomstig is van regenwater, erg beperkt en bovendien verloopt dit proces heel traag. Wegens de hoge afname van water door de openbare diensten, industrie, landbouw en toeristische diensten, neemt het niveau van het grondwater elk jaar af. We willen het grondwater op een verantwoorde manier gebruiken en daarom lanceerden we enkele jaren geleden verschillende initiatieven waardoor we onze afname van water in de afgelopen 10 jaar met 38% konden verminderen, het de komende jaren nog beter doen. Onze oplossingen? 
Onze industriële processen optimaliseren om ze zuiniger te maken, met name door ons ertoe te verbinden onze wateronttrekking uit de GTI-watervoerende laag binnen vijf jaar (of zelfs eerder!) met bijna 60% te verminderen en actief en collectief deel te nemen. Onze wateronttrekkingen sinds 2010 met 22% te verminderen voor alle waterhoudende grondlagen. Onze voortdurende inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen. Door de lancering van "Water ReUse", een innovatief systeem voor het recycleren van het bedrijfswater van de fabriek, zullen wij vanaf dit jaar onze wateronttrekking met 65.000m3 per jaar kunnen verminderen. Deze aanzienlijke verminderingen van het waterverbruik zijn ook het resultaat van belangrijke investeringen in R&D: de creatie van een nieuwe, meer waterefficiënte productielijn in 2021 en de monitoring in real time van het waterverbruik tijdens het hele bottelproces dankzij het e-Water Efficiency-systeem dat werd ontwikkeld door het Franse bedrijf Aquassay.

 

video Francois Negro
Vittel-water-sterwardship

Erkend engagement

In december 2018 ontving de bottelfabriek van Vittel® het eerste certificeringsniveau van de Alliance for Water Stewardship, een wereldwijde organisatie die bedrijven, ngo’s en publieke instanties groepeert die strijden voor een duurzaam beheer van de waterreserves. Dit certificaat is een bewijs dat onze aanpak voor een meer verantwoord gebruik van de twee bronnen voor het natuurlijk mineraalwater van Vittel® op maatschappelijk, economisch en ecologisch vlak werkt; zowel op kwalitatief vlak met name via het programma Agrivair, als op kwantitatief vlak met onze mobilisatie rond de lokale actoren voor het grondwater van Bonne Source.

Maar daar stopt het niet... Voor ons is dit certificaat slechts een eerste stap: we willen ons steeds blijven verbeteren en samen oplossingen blijven zoeken voor de huidige uitdagingen.

*Onderzoek LPO Lorraine, 1995-2001.