Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
Vitaliteit is meervoud

Vitaliteit is meervoud

Die kostbare vitaliteit dragen we mee op verschillende manieren.

Eerst en vooral is er, uiteraard, onze fysieke vitaliteit. De energie waarmee ieder van ons fit en monter uit bed springt, zich door een drukke dag slalomt om ’s avonds nog de kracht te vinden om een verhaaltje (en nog eentje) voor te lezen voor het slapengaan.

Maar er is ook de mentale vitaliteit, het vermogen dat ervoor zorgt dat we moeiteloos een uitgekiende planning aankunnen, of een sudoku tackelen.

Ten slotte is er ook de emotionele vitaliteit, de veerkracht die we nodig hebben om positief in het leven te staan, zelfs als Murphy je boterham op de verkeerde kant doet vallen. 

De Vitalometer: barometer voor elke vorm van vitaliteit

De Vitalometer: barometer voor elke vorm van vitaliteit

Deze vitaliteitsniveaus kun je nu eenvoudig en betrouwbaar meten dankzij Vittel: met de Vitalometer. Je vitaliteit is immers een meetbare levensfunctie, minder vaag en betrouwbaarder dan ‘geluk’ of ‘harmonie’ bijvoorbeeld.

Wij stelden een vragenlijst op, die je in staat stelt om je niveau van vitaliteit heel nauwkeurig te meten.

Het begon met een enquête voor België

Het begon met een enquête voor België

We voerden een kwantitatieve steekproef uit bij een representatief staal van de Belgische bevolking tussen 18 en 64 jaar. Maar liefst 1500 Belgen hebben hieraan deelgenomen en hadden samen een vitaliteitsscore van 68%. De studie toonde ook beduidende verschillen aan tussen mannen en vrouwen en tussen de inwoners van onze verschillende provincies, op het gebied van vitale levensstijl.

Vittel zet zich ook in voor de vitaliteit van de biodiversiteit

Het mineraalwater van Vittel staat bij de natuur in het krijt. Als het water zorgt voor wie het drinkt, moet het ook zorgen voor diegene die het water doet leven.

Al meer dan 30 jaar zorgt Vittel op innovatieve wijze voor haar grondgebied, door een heus natuurlijk toevluchtsoord te creëren voor de lokale biodiversiteit, zonder daarbij aan kwaliteit van het water in te boeten.

Uiteraard gaan wij ook het engagement aan om de milieu-impact van onze verpakkingen te verkleinen en onze CO2- en energievoetafdruk te beperken. Onze belofte voor meer vitaliteit is immers niets waard zonder respect voor en bescherming van alle levende wezens.

DE VITALOMETER

Test je eigen vitaliteit!

Doe de test